س از فرصت سوزی های مکرر که در بازه های زمانی مختلف و در شرکت های متفاوت اتفاق افتاد، پس از سال ها در طرح نوسازی ناوگان خودروهای سنگین فرسوده به بازسازی این دست خودروها رسیدیم.

هدف از طرح اسقاط خودروهای فرسوده، ارائه تسهیلات ویژه به دارندگان این خودروها و اقدام به حذف خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل بود. در پی این هدف تا حدود زیادی قانون هوای پاک نیز به اجرا می رسید.

اما با فرصت سوزی های انجام شده اجرای این طرح ملی به تعویق افتاد و با توجه به شرایط روز جامعه امید چندانی به پیشرفت در این زمینه نمی رود. اجرای این طرح ملی با آغاز تحریم های آمریکا بر صنعت خودروی کشور متوقف شد.

قبلا ستاد صفحه ای اینترنتی ایجاد کرده بود که همه گواهی های مراکز در آن صفحه ثبت شود و از طریق این صفحه به واردکنندگان منتقل می شد اما مدتی است که این صفحه به کلی غیر فعال است و امکان هیچگونه ثبتی در آن وجود ندارد.  مدتی است که ستاد، طرح و برنامه مشخصی در راستای ایجاد ظرفیت برای فعالیت مراکز اسقاط در سراسر کشور ارائه نداده است که نتیجه آن بیکاری و انباشت زیان مراکز و نابودی سرمایه های این بخش و فشار بر فعالین این حوزه شده است.

مدیرعامل یکی از شرکت ها خودروساز اعلام کرد که این شرکت در پی بازسازی خودروهای فرسوده است. این گفته نشان دهنده ناامیدی خودروسازان نسبت به نوسازی ناوگان فرسوده و روی آوردن به بازسازی می باشد.

این طرح ملی با اندکی اهتمام و تلاش مسئولان، آینده نگری آن ها و جلوگیری از ایجاد اما و اگرها و تبصره ها و ماده های متعدد و بی شمار می توانست سرانجامی بهتر از این داشته باشد.

http://www.nosazi.org/